Täze ZrO2 / Al2O3 nanokompozitleri almak üçin CO2 lazerini bilelikde bugarmak arkaly garyşyk nanobölejikleri almak

Zirkonium berkitilen alýumin toplary, ZTA toplary diýlip hem atlandyrylýar, top degirmenlerinde üwürmek we üwemek üçin köplenç ulanylýan keramiki ýylmaýjy serişde.Alýumini (alýumin oksidi) sirkoniýa (zirkonium oksidi) bilen birleşdirip, güýçlendirilen gatylygy, berkligi we geýmäge garşylygy bolan material döretmek üçin ýasalýar.

Zirkonium berkidilen alýumin toplary, polat toplar ýa-da adaty alýumin toplary ýaly adaty üweýji metbugatdan birnäçe artykmaçlygy hödürleýär.Highokary dykyzlygy we ýokary gatylygy sebäpli minerallar, magdanlar, pigmentler we himiki maddalar ýaly köp sanly materialy netijeli üwürip we dargadyp bilerler.

ZTA toplaryndaky sirkonium oksidi komponenti, täsir ediji garşylygy ýokarlandyrýar we ýokary energiýa degirmeni amallary wagtynda ýarylmagyň ýa-da döwülmeginiň öňüni alýar.Bu olary ýokary çydamly edýär we beýleki ýylmaýjy mediýa bilen deňeşdirilende has uzak ömri üpjün edýär.

Mundan başga-da, ZTA toplary poslama garşylygy görkezýär we himiki taýdan inert bolup, olary magdançylyk, keramika, örtük we derman önümleri ýaly dürli pudaklarda ulanmak üçin amatly edýär.

Umuman aýdanyňda, zirkonium berkidilen alýumin toplary, ýokary eşik garşylygy, berkligi we himiki durnuklylygy bilen ýokary öndürijilikli üweýji serişdäni talap edýän üweýji we üweýji programmalar üçin iň meşhur seçimdir.


Iş wagty: Awgust-09-2023