Ceria Zirconia Gridning Ball

  • Ceria Zirconia Gridning Ball

    Ceria Zirconia Gridning Ball

    “Ceria Stabilized Zirconia Bead” adaty keramiki ýylmaýjy serişdeleriň biridir.Materialda “Cerium” barlygy sebäpli, keramiki durnuklaşdyrylan sirkonium oksidiniň dykyzlygy takmynan 6,2 g / sm3 bolup, dürli keramiki üweýji materiallaryň arasynda iň ýokarydyr.Bu aýratynlyk sebäpli, “Ceria-Zirconia” monjuklary, hatda beýleki habar beriş serişdeleriniň ýüzüp bilýän ýokary ýapyşykly materiallaryny tegeleklemek üçin ulanylyp bilner.

  • 80 Serium durnuklaşdyrylan keramiki üweýji media toplary, ýokary gyrkymly çäge degirmeni

    80 Serium durnuklaşdyrylan keramiki üweýji media toplary, ýokary gyrkymly çäge degirmeni

    Cerium stabilizirlenen zirkon keramiki üweýji media monjuklary, titrirleme galyplary, çörek bişirmek we basgançak bilen kerium durnuklaşdyrylan zirkon tozanyndan ýasalýar.Monjuklaryň mikrostrukturasy has inçe we has dykyz bolup, ýokary gaty mazmuny dargatmak we üwemek üçin amatly we materiallary dargatmak kyn.Iň uly keramiki üweýji serişdedir.