Ball degirmeni alýumin üweýji media

Gysga düşündiriş:

Alýumini üweýji toplar keramiki çig mal we syrçaly materiallar üçin abraziw serişde hökmünde top degirmenlerinde giňden ulanylýar.Keramika, sement we emal zawodlary, şeýle hem aýna öndürýän zawodlar ýokary dykyzlygy, gatylygy we könelmegine garşylygy sebäpli olary ulanýarlar.Abraziw / üweýji gaýtadan işlenende keramiki toplar seýrek döwülýär we hapalanma faktory az bolýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Bu alýumini üweýji media ajaýyp ýylylyk aýratynlyklaryna eýedir.Şeýlelik bilen, ýetmek üçin zerur bolan bölejikleriň ululygyna siňip bilersiňiz.
Käbir programmalar üçin farfor, çakmak daşlary ýa-da tebigy daşlardan has gowudyr, “Yiho Alumina” üweýji toplar, nanometre çenli takyk işlenip düzülendir.
Sebäbi top üwemek prosesi barada aýdylanda, her nanometr hasaplanýar.

Alumina (Al2O3) üweýji toplaryň artykmaçlyklary

Performanceokary öndürijilikli çydamly alýumin keramiki toplary üwemekde we üwemekde ulanylýar.

Alýumini üweýji toplaryň dürli ululyklary bar:<1mm, 1.5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 13mm, 15mm, 20mm, 30mm, 40mm, 50mm60mm

Alýumin üweýji / üweýji media toplary Boýag, Inks, Geologiýa, Metallurgiýa, Elektronika, Keramika, Aýna, Çekişme, Himiýa In Engineeringenerligi we ş.m. ugurlarynda giňden ulanylýar.

Alumina Milling Media Toplary barada goşmaça maglumat

Uly toplar bilen gödek, gaty materiallary öňünden üwemek
Köp ownuk toplaryň ulanylmagy, üweýiş wagty köpelende materiallaryň inçe bölegini artdyrar
Öýjükli toplaryň has ýokary göterimi üweýiş işini çaltlaşdyrar

Alumina (Al2O3) üweýji toplaryň esasy aýratynlyklary

Düşündiriş

MÜMKINÇILIKLER

Şekil

Sferik, silindr görnüşli

Reňk

Ak

Uçurym

60%, 75%, 92%

Topyň ululygy

0.5-30 Aýlaw görnüşi

25-60mm basylan görnüş

Gatylyk

7-9Mohs

Özüňi geýmegiň bahasy

≤0.08g / kg.h

Beýlekiler

Uçurymlaryň beýleki üweýji toplary
Şeýle hem, Φ0.5-1mm aralygynda we Φ60mm aralygynda Al2O3 toplaryň ähli ululyklary bar.Al2O3-iň beýleki mazmuny 60%, 75%, 92%, 95% we 99%.
Öýjükli gaplary we üweýji toplary saýlamak
Artykmaç aşgazanyň aşamagynyň öňüni almak üçin, üweýji bankalaryň we üweýji toplaryň gatylygy üwürmek üçin ulanylýan materialdan has ýokary bolmaly.Adatça, şol bir materialyň üweýji gaplary we üweýji toplary saýlanmalydyr.
Bular umumy maslahatlar: üweýji bankalaryň we üweýji toplaryň ululygy zerur bolsa eksperimental kesgitlenmeli.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň