0,5-13mm zirkoniýa alýumina üweýji monjuklar

Gysga düşündiriş:

Zirkoniýa berkidilen alýumin (ZTA) üweýji monjuk, ýokary temperaturada süzülen sirkonium oksidi bilen alýumin oksidiniň birleşmesidir.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Zirkoniýa alýumina üweýji monjuklar

ZTA üweýji serişdesi, esasan Nano materiallarynda ulanylýan örtük, boýag, pigment, keramika, syýa, elektron keramika, titanium dioksidi, pestisidler, Kaolin, kalsiý karbonat, sirkon tozy, mineral materiallar, ýörite himiýa we beýleki pudaklarda ulanylýar. litiý batareýasy, bariý sulfat, ýylmaýjy keramiki syýa we ş.m.)

zirkoniýa alýumin üweýji monjuklar

** Dokary dykyzlyk, ýokary üweýiş netijeliligi;arzan bahadan, tygşytly.Mikrokristally gurluş, pes gözenek, pes köýnek;esasan reňkli metal magdanlarynda, senagat keramiki poroşok materiallarynda, metal däl poroşok materiallarynda, kagyz öndürmekde, örtüklerde, polotensalarda, beýleki poroşok materiallarynda we beýleki meýdanlarda ulanylýar;top degirmenleri, garyşyk degirmeni, gabyk maşynlary, polat maşynlary we çäge maşynlary we beýleki üweýji serişdeleri üçin amatly.
** indokary ýylmaýjy öndürijilik: Adaty materiallar bilen deňeşdirilende, ylmy formula bilen könelmäge çydamly keramiki top, könelişme garşylygy 2-5 esse ýokarydyr.
** Gowy suwuklyk: Öňdebaryjy taýýarlyk işleriniň netijesinde sferanyň üstü tekiz, keramikanyň öz-özünden ýag çalmagy ajaýyp, ylmy tertipleşdiriş prosesi tegelekligi üpjün edýär we üýşmek ýagdaýynda pes bolýar.
** Täsir we könelişme garşylygy: Güýçli keramika ýokary temperaturada gaty berklige eýe we ýokary iş güýji bolan enjamlarda ulanylanda-da aňsatlyk bilen işlenip bilner.
** strengthokary güýç, ýokary döwük berkligi, ýokary poslama garşylyk we aşa tekiz ýer we ş.m.
** Uly aýratyn agyrlyk güýji, aşgazana garşylyk, PPM aşgazan derejesi, ýokary gatylyk.

Zirkoniýa Alumina üweýji monjuklaryň emlägi

ZTA370

ZTA380

ZTA450

ZTA470

ZTA500

Al2O3 (%)

≥87

≥66

/

/

/

ZrO2 (%)

≥5

≥18

≥62

≥70

≥75

SiO2 (%)

≤5

≤12

≤30

≤24

≤20

HV gatylygy (GPa)

≥12.5

≥11

≥10

≥10

≥10

Ezmek güýji (N)

0001000 (ø3)

≥12000 (ø8)

≥1200 (ø3)

≥1300 (ø3)

≥1450 (ø3)

Suwuň siňdirilmegi

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

Köp dykyzlygy (g / cm3)

≥3.7

≥3.8

≥4.5

≥4.70

≥5.0

Geýmegiň ýitgisi (g / kg.h)

.51.5

.51.5

≤1.3

≤1.3

≤1.0

Sferiklik

≥95%

≥95%

≥95%

≥95%

≥95%

Agate freze serişdesi we ýörite komponentler

Zirkoniýa alýumina üweýji monjuklar
Standart Ölçeg
.50.5-1mm, .51.5mm, ø2mm, ø2.5mm, ø3mm, ø3.5mm, ø4mm, ø5mm, ø6mm, ø8mm.10mm, 13mm

Zirkoniýa alýumina üweýji monjuk gaplamak
Müşderiniň dürli talaplaryny kanagatlandyrmak üçin dürli paket.
Agaç sandyklar deprek plastmassa palet köp gaplaýyş plastik çelek


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň