Yiho Wear-a hoş geldiňiz

 • 1994 1995-nji ýylda tapyldy
  Giňişleýin önüm tekliplerimiz we iş islegleriňizi nädip goldap boljakdygymyz barada has giňişleýin maglumat almak üçin şu gün bize ýüz tutuň.
 • 24 24 ARYL Tejribe
  Ösen keramiki örtük önümlerimiz, senagat enjamlaryny abraziw dokamakdan goramak üçin niýetlenendir
 • 18+ 18 ÖNÜM
  Önümlerimiziň yzygiderli öndürijiligini we ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin önümçilik proseslerimizde berk hil gözegçiligini saklaýarys.

Zibo Yiho Wera Keramika Co., Ltd.

YIHO, magdan we materiallary gaýtadan işleýän pudaklar üçin köpçülikleýin çözgütleri üpjün ediji, köpçülikleýin habar beriş serişdelerini üwemekde we çydamly keramiki örtük geýmekde öňdebaryjydyr.

Giňişleýin tejribämiz we öňdebaryjy tehnologiýalarymyz bilen dünýädäki müşderilerimiziň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrýan önümleriň doly hataryny hödürleýäris.

Biz hakda
zawod (3)

Iň soňky habarlar

 • Zirkonium berkitilen alýumin toplary, ZTA toplary diýlip hem atlandyrylýar, top degirmenlerinde üwürmek we üwemek üçin köplenç ulanylýan keramiki ýylmaýjy serişde.Alýumini birleşdirmek arkaly ýasalýar (a ...
 • Öndürijä möhüm poslamaýan polat öndürmek üçin şertnama berilendigini göz öňüne getiriň.Metal plitalar we turba profilleri, bezeg bekedine girmezden ozal kesilýär, egilýär we kebşirlenýär.Bu komponen ...
 • Mine Duty keramiki konweýer geýim geýýär
  MAXIMUM IMPACT WE ABRASION GORAMAK ÜPJÜN ED Mine MineN Mine Duty keramiki konweýer geýim geýimleri bar bolan programmalara laýyk gelýär we stu tarapyndan aňsatlyk bilen gurnalyp bilner ...

Habarlaşyp dur

Giňişleýin önüm tekliplerimiz we iş islegleriňizi nädip goldap boljakdygymyz barada has giňişleýin maglumat almak üçin şu gün bize ýüz tutuň.

Biz bilen habarlaşyň